Trädgårdsskötsel

Hjälp med beskärning av buskar

De flesta buskar blir med tiden risiga, för stora eller tappar sina blad långt ner på grenarna. För du ska få välmående och grönskande buskar behöver du därför gallra och rensa då och då för att få in ljus och syre. På så sätt får buskarna möjlighet att skjuta nya skott och föryngra sig. Döda och gamla grenar kan dessutom lättare få sjukdomar som sprider sig till hela busken och det är därför viktigt att klippa bort dessa. Barrväxter som Thuja, idegran och gran behöver beskäras kontinuerligt för att de ska vara täta och fina.

Ungefär vart tredje år kan du göra en större gallring och rensning för att föryngra dina buskar. Döda grenar kan klippas bort oftare för att minska risken för sjukdomar. Barrväxter behöver hållas efter varje år. Börja med att skära bort döda och gamla grenar och klipp sedan bort tunna och svaga grenar som inte växer rakt ut. Till sist kan du korta in de grenar som sticker ut för att snygga till busken. En riktlinje brukar vara att beskära ungefär en tredjedel av busken.

Använd en grensax med långt skaft så att du kommer åt ordentligt. Ska du bara korta in en gren så är det viktigt att lägga snittet rätt. Det gör du genom att snitta en bit ovanför en ny knopp i samma vinkel som knoppen växer. Tänk på att barrväxter som regel ska beskäras så att det alltid sitter kvar lite gröna barr under snittet eftersom de inte kan bryta nya skott från kala grenar.

Om busken är formklippt kan det vara bra att ta ett kliv tillbaka och studera busken och planera beskärningen så att busken inte tappar sin ursprungliga form. Glöm inte att rengöra grensaxen mellan varje buske för att inte eventuella sjukdomar ska spridas. Det beror helt på vilken buske det handlar om. På vårvintern ska sommar- och höstblommande prydnadsbuskar samt fruktträd beskäras. På våren ska du beskära buskar som blommar på årets skott, som till exempel rosbuske och lavendel. Buskar som är något känsligare och lätt blöder (eftersom savflödet ökar) ska beskäras under sommarmånaderna, till exempel vintergröna växter och häckar. På hösten är det hög tid att klippa bort döda och gamla grenar från bärbuskar och fruktträd. Buskar som kan beskäras på vårvintern: Sommar- och höstblommande prydnadsbuskar, Björnbär, Blåbär, Krusbär, Fläder, Syren.

Buskar som kan beskäras på våren: Rosbusken, Lavendel, Björnbär, Perenner. Buskar som kan beskäras på sommaren: Vintergröna växter, Häckar, Formklippta buskar som t.ex. thuja och liguster, Vinranka. Buskar som kan beskäras på hösten: Hösthallon, Vinbär, Krusbär Formklippta buskar som t.ex. thuja och liguster.