Stentvätt

Hjälp med stentvätt

En högtryckstvätt är ett smidigt hjälpmedel för att rengöra stenplattor. Bäst är att använda högtryckstvätten ihop med ett roterande altantvättsmunstycke. Det är effektivt mot lavar, som ofta är vita eller grå och brukar sitta extra hårt, men fördelar vattnet bredare över ytan, vilket är mer skonsamt mot stenplattorna.

 

Använder du högtryckstvätt utan särskilt altantvättsmunstycke är det bra att inte ha så hårt tryck, att ha en bred stråle och att vinkla strålen till 30 grader för att inte spola bort fogsanden, eller skada plattorna. Betongplattor är mer porösa än natursten, så dem ska man vara försiktigare med.